Personál DoubleDent Prešov

Ponúkame Vám ľudský prístup, otvorenú komunikáciu a ošetrenie modernými postupmi.

Založením vlastnej praxe chcem priniesť klientom tú najmodernejšiu terapiu založenú na kvalitných klinických štúdiách, a spolu s naším tímom posúvať kvalitu služieb.

Študoval zubné lekárstvo na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia absolvoval mnoho školení a stáží u popredných lekárov v Česku a na Slovensku. V rámci svojej diplomovej práce sa venoval inovatívnej diagnostike parodontálnych ochorení, a jeho výskum bol publikovaný v časopise Laboratórna diagnostika ktorú vydáva Slovak Society of Clinical Biochemistry. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov a školení. Pred založením DoubleDent pracoval na klinikách v Poprade a v Prešove.

Zubné lekárstvo ju baví, a naďalej venuje čas vzdelávaniu, aby vo svojej praxi priniesla ľuďom to najkvalitnejšie ošetrenie.

Študovala zubné lekárstvo na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Získala niekoľko cien rektora a dekana. V rámci jej diplomovej práce sa venovala porovnaniu hĺbky polymerizácie rôznych typov kompozitných výplňových materiálov. Počas štúdia bola šéfredaktorkou klinicko-vedeckých časopisov – časopisu Slovenského spolku študentov zubného lekárstva a časopisu European Dental Students‘ Association (EDSA). Pôsobila ako prezidentka Európskeho spolku študentov zubného lekárstva (European Dental Students‘ Association), ako prvá zo slovenska. Absolvovala klinické stáže na Slovensku, na Taiwane a v Španielsku, a mnoho školení a kongresov v Česku, na Slovensku a v európskych krajinách.

Zubné asistentky

 

Katarína Svatová

 

Lenka Adamková

Objednajte sa na vstupnú konzultáciu